Samlad information från myndigheter för dig som företagare

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande spridningen av coronaviruset (covid-19) finns här ett antal länkar där du som är företagare kan hitta viktig information.

Danderyd följer händelseutvecklingen och tar löpande del av Folkhälsomyndighetens rapportering, råd och riktlinjer.

danderyd.se/coronavirus

På Verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information om det nya coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till.

verksamt.se

Tillväxtverkets information om vad som gäller för korttidspermittering. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaderna.

tillvaxtverket.se

Svenskt Näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna Corona medför för svenska företagare. Här kan du läsa vad Svenskt Näringsliv anser.

svensktnaringsliv.se

Organisationen Företagarna har samlat artiklar som berör corona-epidemin och hur den påverkar svenska småföretagare.

foretagarna.se

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang med färre än 500 deltagare. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att Covid-19 sprids.

folkhalsomyndigheten.se

Information från Försäkringskassan angående reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.

forsakringskassan.se

Information från Regeringen gällande bl.a. stöd till företag.

regeringen.se

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset.

UD - regeringen.se