Information från Region Stockholm angående Corona

Sedan den 11 mars koncentreras provtagningen av coronaviruset i Stockholms län till dem som är inlagda på sjukhus med symtom som påminner om corona. Det är för att skydda patienter på sjukhus som redan har andra sjukdomar.

De flesta blir lindrigt sjuka av coronaviruset. Om du har förkylningssymtom, ska du enligt Folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer stanna hemma och undvika träffa andra. Ring telefonnummer113 13 om du har allmänna frågor om covid-19.

Den som har symtom som påminner om coronavirus kommer inte att provtas. Det gäller oavsett om personen varit i de områden som tidigare varit utsatta för smitta eller haft nära kontakt med någon som sjuk i covid-19.

Det är viktigt att den som har symtom som feber och hosta, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och:

  • inte träffar andra personer än eventuella sammanboende.
  • inte reser med, buss, tunnelbana, tåg eller flyg.

Den som har frågor om coronaviruset utan att ha symtom ska du ringa 11313. Sjukvårdsrådgivning sker som vanligt via telefonnummer 1177.