Kontroll visar att restauranger följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har påbörjat en kontroll av att de nya reglerna för verksamheter som serverar mat och dryck följs. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

Totalt har 15 livsmedelsverksamheter besökts och samtliga bedöms har vidtagit tillräckliga åtgärder. Att rekommendationerna efterlevs kommer följas upp löpande.

Reglerna innebär att verksamheter har en skyldighet att:

  • Se till att det inte uppstår trängsel i lokalerna. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd mellan varandra.
  • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet.
  • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk.
  • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
  • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
  • Att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till verksamhet.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i egenkontroll ska verksamheter ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Verksamheter behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Verksamheter behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Smittskyddsläkaren har rätt att stänga ned de verksamheter som inte följer reglerna.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. HSLF-FS 2020:9