Nya råd införs i Stockholms län för att bromsa smittan

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Stockholms län har ökat kraftigt. Som en följd av detta införs ett antal nya allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör har i samråd med Smittskydd Stockholm, fattat beslut om att nya lokala allmänna råd ska gälla från 29 oktober fram till den 19 november, men kan komma att förlängas. Råden införs för att bromsa det lokala utbrottet.

Påverkan på verksamheter inom Danderyds kommun
De nya råden och deras påverkan på verksamheterna inom Danderyds kommun kommer att kommuniceras löpande på kommunens hemsida.

De nya allmänna råden som gäller från och med den 29 oktober betyder att alla som vistas i Stockholms län bör:

  • Avstå att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter uppmanas också att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder genom att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
  • Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Mer information

Nya allmänna råd i Stockholms län, Folkhälsomyndighetens webbplats

Lokala allmänna råd, Folkhälsomyndighetens webbplats

SLL.se
1177.se
Vårdgivarguiden.se