Tips vid värmebölja

Under sommaren kan det komma perioder av höga temperaturer som kan vara väldigt påfrestande för hälsan. Du kan förbereda dig för en värmebölja på flera olika sätt för att både minska värmestress och risk för smittspridning av covid-19.

Ta hand om dig i värmen

Utomhusvistelse är bra, men vistas i skuggan. Under en värmebölja kan det bli betydligt varmare inomhus än utomhus.

Ordna en sval miljö inomhus. Det är viktigt att vistas på bostadens svalaste plats och/eller att få minst 2–3 timmar i ordentlig svalka dagligen. Vädra på natten när det är svalt.

Svalka kroppen. Välj täckande och löst sittande kläder. Undvik att anstränga dig fysiskt under dygnets varmaste timmar.

Drick mer vatten än vanligt. Undvik söta drycker och alkohol. Ät gärna mat med mycket vätska i som till exempel frukt och grönsaker.

Riskgrupper

Grupper med nedsatt förmåga att reglera kroppstemperaturen eller att reagera på risker är särskilt sårbara.

 • Äldre
 • Kroniskt sjuka
 • Personer med funktionsnedsättning
 • Små barn och gravida
 • Personer som tar vissa mediciner som påverkar kroppens förmåga att anpassa kroppsvärme och vätskebalans, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika

Värmebölja och covid-19

Några viktiga aspekter i råden för värmebölja för att minska riskerna för både värmestress och smittspridning under sommaren 2020 vill Folkhälsomyndigheten särskilt uppmärksamma följande:

 • På grund av smittrisken bör fläktar undvikas i gemensamma utrymmen.
 • Följ råden för både covid-19 och värmebölja för att minska belastningen på hälso- och sjukvården.
 • Äldre och personer med bakomliggande sjukdomar är riskgrupper för både värmestress och covid-19.
 • Var försiktig så att du inte misstar hypertermi för feber. Se till att personen som uppvisar sådana symtom vilar i en sval miljö och dricker vatten. Om kroppstemperaturen förblir hög efter 30 minuter är det förmodligen feber. Om kroppstemperaturen sjunker och personen mår bättre är orsaken troligen värmestress.
 • Håll avstånd men undvik social isolering. Vid värmebölja är det viktigt att vara uppmärksam på symtom för värmestress. Samtidigt behöver fysiska kontakter begränsas för att minska smittspridning.
 • Utomhusvistelse är bra, men vistas i skuggan. Under en värmebölja kan det bli betydligt varmare inomhus än utomhus. I byggnader och bebyggelse kan värmen stanna kvar en tid efter att utomhustemperaturen har gått ner. Även smittrisken är betydligt mindre utomhus.
 • Ordna en sval miljö. Det är viktigt att vistas på bostadens svalaste plats och/eller att få minst 2–3 timmar i ordentlig svalka dagligen. Detta gäller särskilt riskgrupper. Samtidigt behöver råden följas om att hålla avstånd till varandra för att minska smittspridningen.
 • Denna sommar är det extra viktigt att förbereda bostäder och boenden med åtgärder som kan minska värmen inomhus, exempelvis med markiser, solskärmar, persienner och anpassad ventilation och vädring. Överväg att installera kylsystem och luftkonditionering där sårbara grupper bor och vistas.

Folkhälsomyndigheten - beredskap vid värmebölja

1177 - Råd vid mycket varmt väder