Så arbetar Danderyd för att skydda äldre mot smittspridning/Corona

Vi följer mycket noga ansvariga myndigheter direktiv för att motverka smittspridning av coronaviruset Covid-19 i våra vård- och omsorgsboenden liksom för övriga kommuninvånare.

Det är Region Stockholm med ansvarig läkare i samråd med Smittskydd Stockholm som i första hand har hand om vårdkedjan. Vi har ett mycket gott samarbete kring detta och följer den patientsekretess och säkerhet som gäller. Kommunens verksamheter har upparbetade rutiner och har vidtagit ett antal skärpta åtgärder för att motverka smittspridning. Personalen följer och arbetar efter riktlinjerna från Vårdhygien och region Stockholm.

– Nu gäller det att vi alla fortsätter att hjälpas åt med att begränsa smittspridningen. Det är viktigt att vi alla följer de råd som finns – framförallt att hålla en god hygien och stanna hemma när du är sjuk, säger Britt-Marie Ekström, socialdirektör Danderyds kommun.

Folkhälsomyndigheten uppmanar just nu också personer över 70 år att de begränsar sina kontakter med andra människor så långt som möjligt. Kommunen har infört besöksstopp för besök på våra vård- och omsorgsboenden och stängt kommunens träffpunkter för seniorer. Vi har stor förståelse för att beslutet om besöksstopp påverkar många äldre och anhöriga som vill träffa sina nära och kära. Fokus i nuläget måste dock vara att i största möjligaste mån skydda sårbara personers hälsa. Våra vård- och omsorgsboenden och servicehus kommer att göra allt för att underlätta kommunikationen mellan anhöriga och boendet.

De äldre och deras anhöriga vid de aktuella äldreboendena är särskilt informerade om smittspridningen. Staden följer Region Stockholms riktlinjer för smittfall vid vård- och omsorgsverksamhet.

Med hänsyn till de äldre och personal är det oerhört viktigt att staden håller fast vid patientsekretessen. Vi har även har ställt in alla kultur- och fritidsarrangemang och åtgärderna görs främst för att minska smittspridningen.

På kommunens hemsida www.danderyd.se/coronavirus kan du ta del av bekräftad information från ansvariga myndigheter och hur vi i kommunen verkar att minska smittspridningen av Coronaviruset Covid-19.