Så skyddas äldre inom särskilda boenden och hemtjänst mot covid-19

Det är viktigt att alla ska känna sig trygga att bo i kommunens särskilda boenden för äldre och ta emot hemtjänst. Danderyds kommun har arbetat aktivt för att motverka smittspridning, vilket bidragit till att flera särskilda boenden hittills har varit helt utan smitta och antal smittade inom hemtjänsten har också varit låg.

Besöksrestriktioner på särskilt boende infördes tidigt

Besöksrestriktioner infördes från 12 mars, ett par veckor innan det allmänna besöksstoppet trädde i kraft 1 april. Restriktionerna gäller för besökare till boende och för personer som exempelvis levererar mat och material. Dessa besöksrestriktioner gäller fortfarande.

Minskat antal kontakter på särskilt boende och i hemtjänst

Inom särskilt boende arbetar personal så långt som möjligt på en avdelning. Avdelad personal vårdar friska personer respektive personer med misstänkt eller konstaterad covid-19, så kallad kohortvård. Om kund har misstänkt smitta inom hemtjänsten så avdelas personal för att minska antalet som besöker kunden. Även här utförs kohortvård så långt det är möjligt.

Tillgång till skyddsutrustning

Kommunen säkerställer löpande att det finns tillräckligt med skyddsutrustning inom hemtjänsten och särskilda boenden. Det görs för alla utförare, både privata och i egen regi. Om utförarna får slut på material kan de vända sig till kommunens stödlager för hjälp med skyddsutrustning.

Provtagning vid inflyttning eller återkomst från sjukhus

När en ny person ska flytta in i boendet eller kommer tillbaka från sjukhus eller korttidsboende, sker alltid en provtagning för covid-19. Om det finns misstanke eller konstaterad covid-19 får den boende enbart vistas i sin lägenhet tills personen har förklarats smittfri av sjuksköterska. Medarbetarna använder full skyddsutrustning.

Uppföljning och utbildningsinsatser för hemtjänst och särskilda boenden

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och använder det kunskapsstöd och vägledningar som tas fram av regionen och Socialstyrelsen. Samtliga medarbetare som arbetar med äldre har genomgått utbildning i basala hygienrutiner och tillämpning av skyddsutrustning.

Medarbetare med minsta misstänkta symptom måste stanna hemma från arbetet minst sju dagar från insjuknande och ska vara symptomfri de senaste två dagarna innan personen får komma tillbaka till arbetet.