Säkra besök på vård- och omsorgsboenden för äldre

För dig som vill besöka någon av kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre så gäller fortsatt försiktighet. Den bedömningen gör Region Stockholm utifrån den nuvarande situationen kring smittspridning av covid-19. Besökare bör därför fortsatt följa regionala rekommendationer för att undvika att smitta förs in på boendet.

För dig som vill besöka en närstående på ett vård- och omsorgsboende för äldre gäller följande:

  • Att du är fri från covid-19 relaterade symptom.
  • Att du avvaktar med besök om någon i ditt hushåll har en misstänkt eller pågående covid-19 infektion, eller om du varit i kontakt med någon med covid-19 senaste 14 dagarna.
  • Att du avvaktar med besök minst en vecka om du varit utomlands.
  • Att du alltid bär munskydd utanför den närståendes lägenhet, men gärna under hela besöket.
  • Att du följer verksamhetens lokala rutiner i samband med besök.
  • Att du meddelar den verksamhetsansvarige om du dagarna efter besöket får symtom som vid covid-19.