Seniorträffar öppnar för verksamhet utomhus

Socialnämnden har beslutat att seniorträffarna Idala seniorträff och Mörbygårdens vänner kan öppna för aktiviteter utomhus från och med 15 juni.

Öppnandet ska ske med hänsyn till lagar och allmänna råd för att begränsa smittspridning av covid-19. Verksamhet inomhus kan öppnas senare under sommaren eller tidiga hösten beroende på smittläget. 

Beslutet fattades mot bakgrund av rekommendationer från regeringen, statliga myndigheter och smittskyddsläkaren.

Uppdaterad information om öppettider för respektive seniorträff kommer snart.

Socialnämnden 20210614 Öppnande av seniorträffar.pdf

Socialnämnden 20210614 Risk- och konsekvensanalys och öppningsplan för seniorträffar.pdf