Skärpta regler för serveringsställen till 11 april

Som ett led i att minska risken för smittspridning av covid-19 på serveringsställen har Folkhälsomyndigheten tagit fram skärpta regler som gäller till den 11 april. Reglerna handlar bland annat om hur länge mat och alkohol får serveras och vilka avstånd som ska hållas.

Folkhälsomyndighetens sammanfattning av reglerna 

De skärpta reglerna gäller från och med den 1 mars 2021 och innebär att serveringsställen ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och klockan 05.00. Serveringsstället får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället, dvs. avhämtning/takeaway.

Reglerna innebär även att serveringsställen som utgör en del av en handelsplats ska begränsa antalet besökare i ett sällskap till en person, med undantag för barn och andra i behov av stöd.

De skärpta reglerna gäller till och med 11 april.

Ta del av reglerna i sin helhet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsomyndigheten