Socialkontorets öppna verksamheter såsom seniorträffar håller fortsatt stängt

Folkhälsomyndigheten har föreslagit att vissa lättnader i smittskyddsåtgärder kan ske successivt beroende på läget och påbörjas den 1 juni. Detta omfattar exempelvis höjda maxantal för hur många personer som kan ses i allmänna sammankomster, inomhus och utomhus. Men då Smittskydd Stockholm har förlängt restriktionerna i Stockholms län tom 13 juni innebär det att socialkontorets verksamheter såsom seniorträffar kommer fortsatt hålla stängt.

Rekommendationer i Stockholm

De regionala rekommendationerna i Stockholm är fortsatt hemarbete för de som kan, att undvika kollektivtrafik om möjligt och att bara umgås med de närmaste.

Smittskydd Stockholm gör nya bedömningar av de regionala rekommendationernas löpande under perioden utifrån läget kring smittspridningen. Den 31 maj görs en utvärdering om smittläget har förändrats på ett sätt så att det motiverar förändrade rekommendationer. Danderyds kommun kommer att löpande att följa de regionala rekommendationerna och utvärdera när det är möjligt att verksamheter såsom seniorträffar, välkomstcenter och träfflokaler kan öppna upp igen.

Förlängda rekommendationer till 13 juni på Region Stockholms webb

Förslag om anpassade smittskyddsåtgärder på Folkhälsomyndighetens webbplats