Socialnämnden tar initiativ för fler åtgärder som kan motverka ensamhet hos våra äldre

I måndags den 11 maj tog Socialnämnden beslut om uppdrag till förvaltningen att tillsammans med verksamheterna ta fram åtgärder som motverkar ensamhet hos våra äldre i kommunen och som ger dem mer glädje.

Parcykel
Britt-Marie Ekström, Socialdirektör

Britt-Marie Ekström, Socialdirektör i kommunen berättar att det finns stimulansmedel att söka som är öronmärkta till äldre som är en grupp som drabbats väldigt hårt av pandemin covid-19 i och med besöksförbudet och flera nedstängda verksamheter.

Socialnämndens ordförande Carina Erlandsson skriver: Idag är livet på vård- och omsorgsboende helt annorlunda. Inga besök, inga glada barnskratt, inte ens gemensamma fikastunder. All verksamhet är helt och hållet fokuserad på att inte smitta eller smittas. Personalen ser mera ut som rymdmänniskor och det vänliga leendet kan knappt anas bakom plastvisiret.

Alla kommunens utförare har nu möjlighet att söka bidrag innan den 1 juni. Där de berättar vad de ser för möjligheter och vad de behöver för stöd för att motverka ensamheten hos de äldre i deras vardag.

– Nu när vi inte kan lätta på restriktionerna vill vi kraftsamla för att hitta saker som man kan göra för att lätta upp vardagen för våra äldre säger Britt-Marie Ekström.

Sammanlagt rör det som om cirka 1,5 miljon som verksamheterna kan använda. Det kan handla om allt ifrån teknik till personalresurser. Nu är det bara fantasin som sätter gränser, fortsätter Britt-Marie.

En av dem som ser fram emot bidraget är Christina Edholm, verksamhetschef på Storkalmar och Klingsta äldreboende

– Känns oerhört bra, nu kan vi satsa mer på allt det som skapar glädje för våra boende, säger en glad Christina Edholm. Vi kan anordna mer utomhuskonserter, fixa bättre mötesplatser för våra anhöriga när de kommer och hälsar på. Vi saknar tak utomhus så ett partytält med infravärme skulle verkligen göra nytta. Då kan de boende sitta ute fast det regnar och så slipper de frysa.

Vi skulle även vilja köpa in en så kallad parcykel som har en hjälpmotor till boendet. Då kan vi ta med oss våra äldre ut på en cykeltur runt området. Att få uppleva och se de fina i kommunen skulle göra dem så gott.

Vi håller även på att förbereda en fest här på Storkalmar där de boende är på en sida av staketet och anhöriga på den andra sidan. Nu kan vi utveckla den festen lite till avslutar Christina.

Fakta:
Socialnämnden har gett uppdrag till socialkontoret att tillsammans med kommunens utförare skyndsamt inventera vad som kan och behöver göras för att så snart som möjligt komma igång med aktiviteter som motverkar ensamhet för våra mest utsatta äldre. Särskilt med anledning av konsekvenserna av Coronapandemin. Stimulansmedel finns för ändamålet och utförarnas ansökan ska vara inkommen senast 1 juni.

Länk till beslutet