Stängd Seniorträff och inställda evenemang inom kultur och fritid

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens nya råd, har kultur- och fritidsnämndens ordförande idag fattat beslut om att till och med den 30 november dels hålla Seniorverksamheten vid Träffpunkt Enebyberg helt stängd, dels inte arrangera några evenemang eller andra sammankomster på kommunens bibliotek, på Danderydsgården, på Fribergagården eller på någon av våra idrottsplatser.

All träning, tävling, matcher, kultur- och föreningsverksamhet för ungdomar och vuxna över 15 år ska ställas in. Verksamhet för barn födda 2005 eller senare kan fortskrida med de rekommendationer som gäller.

Kultur- och fritidsnämndens beslut gäller med omedelbar verkan och till och med den 30 november.

I Folkhälsomyndighetens nya råd står att alla som vistas i Stockholms län bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Vi rekommenderas också att avstå från att delta i exempelvis konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Biblioteken

I Danderyds kommun kommer tre av de fyra biblioteken fortfarande hålla öppet, men verksamheten kommer att vara begränsad till utlåning av böcker och andra medier. Det kommer inte vara möjligt att få hjälp med dator- eller kopieringsärenden. För återlämning används bokinkasten.

Biblioteket i Mörby centrum kommer att hålla stängt för besök, främst på grund av att den pågående ombyggnationen gör det trångt i lokalerna. Det kommer att vara möjligt att beställa böcker och utskrifter hemifrån, som sedan hämtas upp utomhus.

Träningsverksamheter

När det gäller träningsverksamhet i våra ishallar, idrottshallar och på våra idrottsplatser, som riktar sig till barn födda efter 2005 kan den fortlöpa som tidigare, dock utan tävlingar eller andra arrangemang.

Kulturskolan, Fribergagården och Ungdomscentrum

Kulturskolans verksamhet, med undantag för konserter och andra evenemang, fortlöper som tidigare för elever födda efter 2005.

Kultur- och aktivitetshuset Fribergagården samt Ungdomscentrum i Enebyberg håller öppet men kommer inte att arrangera några aktiviteter eller evenemang.

Max 50 personer - och sjuka stannar hemma

Fortfarande gäller Länsstyrelsens förbud om att sammankomster inte får hållas om de samlar fler än 50 deltagare. Det är fortsatt också mycket viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 – detta gäller även barn – ska undvika all nära kontakt med andra.