Stöd och hjälp till familjer

Många oroas just nu över coronavirusets framfart. Den intensiva medierapporteringen och stora förändringar i vardagen väcker tankar och känslor hos oss alla, främst hos våra barn. Här har vi samlat information till dig och din familj som vi hoppas kan vara till stöd under rådande omständigheter.

Resursteamet

Är du förälder och upplever problem i din familj kan du kontakta Resursteamet för att få råd och stöd.

Har du barn i skolan kan du också vända dig till elevhälsoteamet på  barnets skola för att få hjälp eller bli lotsad vidare. Kontaktuppgifter hittar du på skolans webbplats och skolplattform (Schoolsoft om det är en kommunal skola).

Alla familjer kan också vända sig till Socialkontoret för att söka råd och hjälp.

Ring: 08-568 910 00 eller maila till resursteamet@danderyd.se

Mer information om Resursteamet

BRIS

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov. Bris ger direktstöd till barn via chatt, telefon och mejl. Dessutom ger vi stöd till vuxna som har frågor om ett barn för att på det sättet indirekt stötta barn, exempelvis hur vuxna kan prata med barn om Corona.

Stöd till barn och unga och tips till barn om att hantera oro

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Vårt stöd till barn och unga har öppet vardagar 9-12 samt 14-21 måndag till söndag.

bris.se

Stöd till oroliga barn och ungdomar

Bris frågor och svar för barn & unga om Corona

Stöd till vuxna som har frågor om barn

Om du är vuxen och har frågor om ett barn kan du kontakta Bris kuratorer alla vardagar 9-12 på 0771-50 50 50.

Bris stöd för vuxna om barn

Så pratar du med barn om Corona

I samarbete med krisinformation.se har Bris tagit fram en guide för hur vuxna prata med barn om Coronaviruset.

Bris - Guide: Så pratar du med barn om Coronaviruset