Telefonbokning av vaccination mot covid-19 utökas med fler språk

Telefonbokningstjänsten för Region Stockholms vaccinationsmottagningar byter nu till separata telefonnummer för olika språk. Tjänsten är ett komplement till den digitala bokningen via appen Alltid öppet. Hit kan man ringa om man inte har möjlighet att boka digitalt, till exempel för att man saknar BankID eller har behov av att boka på andra språk.

Precis som i appen Alltid Öppet justeras antalet tider i telefontjänsten löpande och antalet beror på vaccinleveranserna. Om alla tider är bokade kan man pröva att ringa igen vid ett senare tillfälle.

Telefonbokningstjänsten är endast öppen för personer i prioriterad målgrupp, alltså personer födda 1966 eller tidigare. Den är tillgänglig på följande språk och telefonnummer:

Bokningstjänsten finns även på följande språk och öppettider:

Engelska: 08–428 429 20, öppet alla dagar kl. 08.00 - 19.00
Arabiska: 08–428 429 01, öppet vardagar kl. 08.00 - 19.00
Somaliska: 08–428 429 02, öppet vardagar kl. 08.00 - 10.00
Finska: 08-428 429 03, öppet vardagar kl. 08.00-10.00
Tigrinja: 08-428 429 04, öppet vardagar kl. 08.00-10.00
Persiska: 08–428 429 08, öppet vardagar kl 08.00 - 10.00
Polska: 08-428 429 09, öppet vardagar kl. 08.00-10.00
Ryska: 08-428 429 11, öppet vardagar kl. 08.00-10.00
Spanska: 08-428 429 12, öppet vardagar kl. 08.00-10.00
Svenska: 08–428 429 30, öppet vardagar kl. 08.00-19.00

Du måste ha ett svenskt personnummer för denna telefonbokningstjänst. Om du inte har svenskt personnummer kan du kontakta en vårdcentral för att få en tid.

Information om bokning av vaccination mot covid-19 på 1177.se