Tredje vaccindos till fler grupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla som är 65 år och äldre samt personal på särskilda boenden, SÄBO, och inom hemsjukvård och hemtjänst, erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19.

Skyddet mot allvarlig sjukdom och död i covid-19 är fortfarande bra för alla som fått vaccin, enligt Folkhälsomyndigheten. Men den samlade kunskapen visar samtidigt att effekten av vaccinet minskar ju längre tiden går och att det varierar i olika grupper.

Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu en påfyllnadsdos även för personer mellan 65 och 79 år samt för personal på särskilt boende och inom hemsjukvård och hemtjänst. Sedan tidigare har personer över 80 år, personer med hemsjukvård, hemtjänst eller som bor på särskilt boende erbjudits påfyllnadsdos.

I går öppnade Region Stockholm för bokningar för de som är 65 år och äldre och fått dos 2 för minst 6 månader sen. Du kan boka via appen Alltid Öppet, via vaccinationsmottagningar, vaccinationsbussar eller vårdcentraler. 

1177 Vårdguiden Så bokar du en tredje vaccindos

Information om hur personal inom vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och hemsjukvård ska få en tredje dos kommer i närtid.

Folkhälsomyndigheten om påfyllnadsdos till fler grupper