Vaccinationer genomförs på vård- och omsorgsboenden

Nu är vaccinationerna mot covid-19 på vård - och omsorgsboendena i Danderyd i full gång. Alla äldre på vård- och omsorgsboendena ska ha fått sin första vaccindos 13 januari. Vaccinationen av personal på boendena påbörjas runt den 18 januari.

När man får vaccin ska man vara helt frisk. Därför är det extra viktigt att inte smittan sprids till vård- och omsorgsboendena. Fram till och med 12 januari råder besöksförbud på alla Danderyds vård- och omsorgsboenden.

Generell information om vaccination mot covid-19 finns på Vårdguiden 1177.se

1177.se