Vaccinationer mot covid-19 i Danderyd

Hur har vaccinationerna mot covid-19 gått i Danderyds kommun? Och vilket ansvar har kommunen och regionen för att vaccinera olika grupper?

I en informationsfilm svarar Britt-Marie Ekström, socialdirektör, och Marie Blad, medicinskt ansvarig sjuksköterska och vaccinationssamordnare, på några vanliga frågor kring vaccinationerna generellt och i Danderyd specifikt.

Marie Blad förtydligar att kommunen ansvarar för vaccinationer på vård- och omsorgsboenden för äldre. Regionen och husläkarmottagningarna ansvarar för vaccination av alla övriga grupper.

Filmen spelades in 5 februari och information var korrekt vid tiden för inspelningen. Men läget kring vaccinationerna uppdateras kontinuerligt. Aktuell information finns på 1177 Vårdguiden:

Om vaccin mot covid-19 på 1177