Vaccinationskrav vid nyanställning av personal inom vård och omsorg

Socialnämnden beslutade 24 januari att kräva fullgod vaccination mot covid-19 vid nyanställning av personal inom kommunal vård och omsorg, som arbetar nära kunder eller boende över 70 år eller som tillhör en riskgrupp.

Beslutet är ett förtydligande av ett tidigare delegationsbeslut från september 2021. Då gav socialnämnden i uppdrag åt förvaltningen att ”skyndsamt vidta åtgärder för att personer i riskgrupp och äldre inte ska utsättas för risken att smittas av ovaccinerad personal i Danderyd kommuns omsorg”.

– Det här är ett nödvändigt beslut för att kunna skydda äldre och personer i riskgrupper, vilket hela tiden varit vår högsta prioritet. Det är viktigt att man ska kunna känna sig trygg med den kommunala omsorgen, säger Carina Erlandsson, socialnämndens ordförande.

- Som arbetsgivare har vi tidigare erbjudit anställda vaccination på arbetstid på arbetsplatsen för att underlätta för personalen att skydda både sig själv och äldre och sköra från smitta, säger socialdirektör Britt-Marie Ekström.

Kravet på fullgod vaccination gäller vid nyanställning fr.o.m. 25 januari och tills vidare. Med fullgod vaccination menas den vaccinationsgrad som ”vid tillfället är Folkhälsomyndighetens rekommendation för aktuell grupp”. Det omfattar all personal som arbetar vård- och omsorgsnära i kommunens egen regi eller hos privata utförare som är upphandlade av kommunen. Socialnämnden delegerar till socialdirektören att besluta när kravet ska upphävas.

Tjänsteutlåtande Vaccinationskrav vid nyanställning (24 jan 2022)

Beslut om uppdrag till förvaltningen avseende ovaccinerad personal