Lever du med våld i nära relation?

Den rådande Corona-pandemin, den intensiva medierapporteringen och stora förändringar i vardagen väcker tankar och känslor hos oss alla. Våld i nära relationer befaras öka när familjer isoleras tillsammans för att minska smittspridningen av Corona, en pressad situation kan bli än mer ansträngd.

På socialkontoret i Danderyd kan både våldsutsatta, våldsutövare samt barn som lever med våld i nära relationer få hjälp och stöd med frågor gällande boende, ekonomiskt bistånd och andra former av insatser.

Ring kommunens växel 08-568 910 00 och be att få tala med Mottagningen för våld i nära relation och försörjningsstöd, där du får tala med en socialsekreterare som hjälper dig.

Läs mer om vilket stöd som går att få på danderyd.se/vald-i-nara-relationer 

 

För dig som är utsatt

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 ger stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Vid akuta händelser, ring 112.

Läs mer på kvinnofridslinjen.se  

För dig som vill förändra ditt beteende

Välj att sluta 020-555 666 är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Du får möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor. Du får stöd och råd i situationen och hjälp till vidare behandling om du vill och behöver.

Läs mer på valjattsluta.se

 

Mer information om Coronaviruset, 
danderyd.se/coronavirus