Vinterbron till Tranholmen läggs ut i augusti

Inför skolstarten höstterminen 2020 kommer vinterbron till Tranholmen att läggas på plats.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att den ponton som utgör bro till Tranholmen ska läggas på plats från och med den 17 augusti 2020 inför skolstarten höstterminen 2020. Detta innebär dels att tekniska nämnden har ett fortsatt ansvar för drift och underhåll av bron från och med den tidpunkten, dels att det inte ska gå någon båttrafik mellan Långängen och Tranholmen under höstterminen 2020.

Beslutet innebär vidare att eftersom Tranholmens Båtklubb Brunnsbo, TBK, inte kommer att ha tillgång till pontonen efter den 16 augusti 2020 ska arrendeavgiften för år 2020 minskas med det antal förtöjningsmeter som bortfaller tiden 17 augusti - 31 oktober 2020.

Besluten ovan gäller under förutsättning att kommunen får de tillstånd som krävs för att lägga bron på plats från och med den 17 augusti 2020.

Läs mer om beslutet här

Uppdatering 2020-07-31

Den 30 juli 2020 beslutade länsstyrelsen att ge dispens från sjötrafikförordningen, vilket innebär att bron får läggas ut från den 17 augusti 2020.