Nytt korttidsboende ska drivas av kommunen

Socialnämnden har beslutat att det korttidsboende som kommunen bygger i Djursholm ska drivas i kommunal regi.

Danderyds kommun har under många år inte haft tillgång till ett korttidsboende för äldre inom kommunens geografiska område. Behovet av platser har tillgodosetts genom upphandling och ramavtal med verksamheter i andra kommuner i Stockholms län. Detta har gjort det svårare för anhöriga att besöka sina närstående regelbundet.

Det nya korttidsboendet planeras vara klart för inflyttning hösten 2025.

Socialnämnden ser fördelar med att kommunen driver korttidsboendet. Det ger möjlighet att kunna bedriva en innovativ utveckling av verksamheten över tid. Dessutom då verksamheten är ny kommer det att ge ökad kunskap som kan ligga till grund för eventuell framtida upphandling av driften.

Läs handlingar från socialnämndens möte 20 mars 2024

Justerat protokoll från mötet blir tillgängligt senast 28 mars.