Nyvalda kommunalråd, kommunstyrelse och nämndordföranden

På kommunfullmäktigemötet 17 december valdes bland annat kommunalråd, ledamöter till kommunstyrelsen och ledamöter till nämnderna.

Kommunalråd 2019-2022

Hanna Bocander (M), kommunalråd tjänstgöringsgrad 100 procent

Bengt Sylvan (L), kommunalråd med tjänstgöringsgrad 50 procent
Siv Sahlström (C), kommunalråd med tjänstgöringsgrad 50 procent

Kommunstyrelse 2019-2022

Hanna Bocander (M), Ordförande
Bengt Sylvan (L), 1:e vice ordförande
Siv Sahlström (C), 2:e vice ordförande

Ledamöter
Johanna Hornberger (M),
Ulla Hurtig Nielsen (M),
Ludvig Waldenström (M),
Torsten Sjögren (M),
Lovisa Eriksson (C),
Patrik Nimmerstam (C),
Sara Göthlin (L),
Joachim Gahm (KD),
Jenny Åkervall (S),
Christer Erestål (SD)

Ordföranden och vice ordföranden i nämnderna 2019-2020

Byggnadsnämnden
Ordförande Claës Breitholtz (M)
1:e vice ordförande Maarit Nordmark (L)
2:e vice ordförande Kristin Eriksson (C)

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande Robert Nibelius (M)
1:e vice ordförande Rolf Lundgren (L)
2:e vice ordförande Lovisa Eriksson (C)

Utbildningsnämnden
Ordförande Monica Renstig (L)
1:e vice ordförande Lena Cronvall Morén (M)
2:e vice ordförande Patrik Nimmerstam (C)

Socialnämnden
Ordförande Carina Erlandsson (M)
1:e vice ordförande Eva Borelius Zätterström (KD)
2:e vice ordförande Lena Ringstedt (C)

Tekniska nämnden
Ordförande Bengt Sylvan (L)
1:e vice ordförande Leo Smidhammar (M)
2:e vice ordförande Karl-Johan Nybell (C)

Fastighetsnämnden
Ordförande Håkan Johanson (KD)
1:e vice ordförande Inger Olsson Blomberg (M)
2:e vice ordförande Christian Ljungdahl (C)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ordförande Elvy Svennerstål (L)
1:e vice ordförande Erika Svanström (KD)
2:e vice ordförande Siv Sahlström (C)

Överförmyndarnämnden (gäller 2019-2022)
Ordförande Anders Bergstrand (M)
Vice ordförande Charlotta Malm (L)

Valnämnden
Ordförande Gustav Nielsen (M)
Vice ordförande Annika Linde (L)