Ökat antal anmälningar om olovliga byggen

Det är populärt att bygga om och bygga till i Danderyd. När man ska bygga är det viktigt att invänta startbesked innan arbetet påbörjas. Under året har ett ökat antal anmälningar inkommit till Bygglovsavdelningen gällande byggnationer som påbörjats utan startbesked och/eller lov.

- Vi i byggnadsnämnden ser en oroande tendens att fler börjar bygga utan lov och/eller startbesked. Vi vill uppmana alla att följa bygglovsprocessen så att det blir en rättssäker hantering, säger Claes Breitholtz (M), ordförande i byggnadsnämnden.

En hammare och ett måttband ligger på några plankor.

Bygglovsprocessen

Efter att en komplett ansökan inkommit har kommunen 10 veckor på sig att fatta beslut om bygglov. I bygglovet framgår när byggstart få ske. Ett bygglov ger inte rätt att börja bygga, utan först måste man invänta startbesked. Om det framgår att ett tekniskt samråd ska genomföras kan ytterligare handlingar behöva kompletteras före startbesked.

Bygger man utan startbesked finns en risk att man både kan behöva riva och återställa arbetet och/eller betala en sanktionsavgift. Det är många faktorer som påverkar hur stor en eventuell sanktionsavgift kan bli; exempelvis vad som byggs, storleken på det som byggs samt prisbasbelopp. Sanktionsavgiften fördubblas dessutom om bygglov saknas.

I och med att både olovliga byggen och antalet anmälningar från grannar har ökat så har tillsynsarbetet skärpts. Bygglov och startbesked är offentliga handlingar och det är därför relativt enkelt att få tillgång till vilka lov som finns. Flyttar man in utan slutbesked kan även det medföra en sanktionsavgift.

- Det är bra att berätta om sina planer för grannarna i tidigt skede och skaffa deras formella eller informella godkännande, säger Maarit Nordmark (L), vice ordförande i byggnadsnämnden. Om grannarna skulle överklaga lovet, kan arbetet fördröjas med flera år, avslutar Maarit.

Den här servicen kan du få när du söker bygglov

Instruktioner, exempelritningar och övrig information om bygglovsansökan hittar du på våra bygglovssidor.

Bygglov

För frågor om bygglov kan du kontakta bygglovjouren på telefon 08-568 910 00. De har telefontid helgfria vardagar 9-11.30. Varje tisdag och torsdag 14-16 kan du träffa en bygglovhandläggare på kontaktcenter i Mörby centrum. Observera att bygglov kan ha ändrade öppettider under jul- och nyårsledigheterna.