Öppet hus och samråd om ny förskola på Tranholmen

Nu finns ett förslag på detaljplan för en ny förskola på Tranholmen.

Detaljplan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola samt medge bostadsändamål på fastigheten Tranholmen 1:92. Den nya förskolan är tänkt att ersätta den pråm där det bedrivs förskoleverksamhet idag.

Öppet hus 8 april

Den 8 april, kl 18-19.30 arrangeras ett öppet hus där förslaget visas i Tranholmens loge, Lärkstigen 141a. Fram till och med 13 maj finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Här kan du ta del av samrådsförslaget i sin helhet:

Samrådsförslag om ny förskola på Tranholmen