Öppet hus 3/9 om nya bostäder vid Gamla Landsvägen

Vid Gamla Landsvägen planeras cirka 200 nya bostäder, varav 100 studentbostäder och 100 bostadsrätter. Projektet befinner sig i ett tidigt skede och arbetet med en ny detaljplan kommer att påbörjas inom kort. En markanvisningstävling har nyligen genomförts och nu bjuder kommunen in till öppet hus om projektet.

Tävlingsbidragen har utvärderats efter en viktning av anbudspris och kvalitet. Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj att anvisa marken till JM AB, Seniorgården AB och AB Borätt. Nästa steg i planprocessen är att kommunen tar fram ett samrådsförslag.

På det öppna huset har du möjlighet att ta del av det vinnande tävlingsbidraget och ställa frågor. Med på plats finns även representanter för JM AB, Seniorgården AB och AB Borätt.

Öppet hus den 3 september

Tid: kl 17-19
Plats: Mörby centrum, plan 6, hiss/trapp från plan 4 vid kommunens kontaktcenter.

Varmt välkommen!

Läs mer om projektet och ta del av tävlingsförslaget på projektsidan.

Gropen