Ösbystugan nu och framöver

Det har dykt upp en del frågor kring genomförd renovering av den gröna stugan invid Ösbysjön och vad som händer med den framöver. Här följer en sammanfattning om vad som utförts och hur Bildningsförvaltningen ser på framtiden för den nästan 100 år gamla stugan.

Genomförd renovering

Vi har under 2017 - 2019 låtit genomföra en välbehövlig interiör och exteriör renovering av stugan, som vi anser har ett kulturhistoriskt värde. Bland annat har elen renoverats, köket har flyttats och bytts ut, vissa justeringar har gjorts av vatten och avlopp, isoleringen har förbättrats och dörrar och fönster har ersatts av mer moderna och energisnåla sådana.

När renoveringarna drog igång visade det sig att stugan var i sämre skick än vad som först gick att se. Det var mögel i väggarna och sylarna var ruttna och behövde bytas ut. Därmed blev kostnaderna högre än planerat.

Renoveringarna har nu avslutats och de totala kostnaderna för dem uppgår till drygt 700 000 kr. Men vi har nu en stuga som kan stå i många år framöver.

Nu i efterhand har vi sett att en av de leverantörer som anlitades inte var en upphandlad sådan. Det är naturligtvis inte bra och så får det inte gå till. Kostnaden för den leverantörens andel av arbetet uppgick till 228 792 kr. Jag kommer att se till att vi ser över våra rutiner för att undvika att det händer igen.

Konstföreningen hyr idag

Sedan år 2016 har stugan nyttjats till konstnärlig verksamhet. Hyresavtalet skrev till en början med en privatperson, men sedan 2018 med föreningen Danderyds konsthall. Från enskilda kommuninvånare har påståenden framförts om att det funnits personliga relationer mellan den person som fått hyra lokalen och tjänstemän på kommunen. Jag har utrett frågan och det finns ingen grund för det påståendet. 

Stugan används idag som ateljé, verkstad och utställningslokal. Här anordnas kurser och workshoppar för barn och vuxna och här bjuds allmänheten in till vernissage och olika evenemang.

Vi ser nu att denna typ av verksamhet eventuellt inte är förenlig med det som står i detaljplanen för området. Där anges att området kring Ösbysjön är ett ”område för friluftsbad och därmed samhörigt ändamål”.

Förfrågan till byggnadsnämnden

För att komma till klarhet med vad som gäller kring nyttjandet av stugan kommer jag att skicka in en förfrågan till byggnadsnämnden. Där önskar jag få svar på om vad stugan kan användas till. Vidare önskas svar på om det borde ha ansökts om bygglov för de interiöra och exteriöra renoveringarna av stugan som har genomförts.

Det jag ändå kan konstatera är att vi idag har en mycket fin och användbar stuga, som kan användas till en mängd olika aktiviteter, året runt. Jag ser fram emot att kommunen framöver kommer kunna erbjuda en verksamhet här som kan glädja och inspirera många av Danderyds invånare. Nu avvaktar vi återkopplingen från Byggnadsnämnden. Kultur- och Fritidsnämnden kommer under hösten ta ställning till byggnadens framtida nyttjande. 

Johan Harryson
Bildningsdirektör
Bildningsförvaltningen