Överklagande rörande Tranholmsbron avslogs av Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten meddelade i en dom [16262-20 ] den 28 september 2020 att Tranholmsbron anlades lagenligt den 17 augusti.

Bakgrund

Kommunstyrelsen i Danderyds kommun beslutade den 30 juni 2020 att den
ponton som utgör bro till Tranholmen, den s.k. Vinterbron, skulle läggas på
plats från och med den 17 augusti inför skolstarten höstterminen 2020.

Beslutet överklagades.

Förvaltningsrätten har nu hanterat överklagadet och finner att beslutet har fattats utifrån kommunens ansvar för att skolelever ska kunna ta sig till och från skola på fastlandet.

Beslutet får därmed anses röra en angelägenhet av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område och medlemmar.

Förvaltningsrätten har i sin dom konstaterat att beslutet inte strider mot bestämmelsen i 14 § anläggningslagen om samfällighet, och inte heller mot annan lag eller författning.