Planerad tunnelborrning från Anneberg nu påbörjad

Svenska kraftnät invigde den 21 februari sitt arbete med att borra en ny stamnätstunnel mellan Anneberg i Danderyd och Hammarby sjöstad. Tunnelbygget ska bidra till att framtidsäkra elförsörjning i Stockholmsområdet och beräknas kosta totalt 13,5 miljarder kronor.

Svenska Kraftnät har tecknat avtal med WSP gällande byggledningsorganisationen för borrning, sprängning, bergschakt, mark, installation, konstruktion och mätning.

Mobil utställning i Mörby Centrum från 3 februari

Svenska Kraftnäts mobila utställning i Mörby centrum har från 3 februari öppet vardagar mellan kl 12-18.

Deras seniora kommunikatörer med goda kunskaper om energifrågor, bergteknik och annat kommer att finnas på plast för att informera och besvara frågor.

En stor tunnelborr.

En i Tyskland specialtillverkad 240 meter lång tunnelborrmaskin, döpt till Elektra, kommer att skapa en 13,4 kilometer lång tunnel under centrala Stockholm. Tunnelbygget beräknas vara klart år 2024.

För mer information eller frågor om projektet

svenskakraftnat.se

facebook.com/annebergskanstull

anneberg@svk.se