Danderyds kommun granskar sina ekonomiprocesser

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören tar nu initiativ till att en extern granskning av kommunens ekonomiprocesser och underliggande ekonomi ska genomföras.

Danderyds kommun har de senaste åren gått med underskott sett till kommunens underliggande ekonomi. Kommunens nettokostnader har överstigit kommunens skatteintäkter under fem år. Under hösten 2018 och första kvartalet 2019 har flertalet åtgärder vidtagits från kommunstyrelsens sida för att kommunens ekonomiska situation ska vändas till en stabil ekonomi med en budget i balans.

I samband med bokslutet 2018 och fortsatta genomgångar under våren 2019 har det konstaterats att den interna analysen av kommunens ekonomi samt kommunens ekonomiprocesser till vissa delar varit bristfälliga.

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören tar nu initiativ till att en extern granskning av kommunens ekonomiprocesser och underliggande ekonomi ska genomföras.

- Syftet med granskningen är att klarlägga hur fel har kunnat uppstå och om det finns ytterligare brister samt hur Danderyds kommun ska agera för att en liknande situation inte ska uppstå igen säger Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande.
- En extern granskning av kommunens ekonomiprocesser behöver genomföras så att vi får ett tydligt underlag att utgå ifrån i de förändringar av ekonomiprocesser och arbetssätt som behöver genomföras, säger kommundirektör Åsa Heribertson.

Kontakt

Hanna Bocander

Kommunstyrelsens ordförande (M) 08-568 910 10

hanna.bocander@danderyd.se

Åsa Heribertson

Kommundirektör 08-568 910 02

asa.heribertson@danderyd.se

Björn Wallgren

Ekonomichef 08-568 910 03

bjorn.wallgren@danderyd.se