Så här halkbekämpar och snöröjer vi i Danderyd

Här hittar du information om hur vi arbetar med snöröjning och halkbekämpning i Danderyds kommun, vilka vägar som är prioriterade och vad du som fastighetsägare själv har för ansvar.

Snöplog på vinterväg.

Danderyds kommun har en upphandlad entreprenör som står redo att åka ut och ploga våra vägar från 15 oktober. Vi påbörjar snöröjning på gång- och cykelbanor vid cirka två centimeters snödjup och kommunala huvudgator och lokalgator vid fyra centimeters snödjup. 

Vi prioriterar gång- och cykelvägar samt gator som används av många eller är avgörande för till exempel kollektivtrafik, exempelvis:

 • Bussgator
 • Huvudgator
 • Torgytor
 • Danderydsterminalen
 • Mörby centrum

Därefter snöröjer vi gator i kommunens bostadsområden. Det tar det cirka tolv timmar innan vi har plogat samtliga gator i kommunen.  

När väderprognosen signalerar att det finns risk för halka sätter vi in insatser för halkbekämpning och saltsopning. Det tar cirka sex timmar innan vi har halkbekämpat hela kommunen. 

Större vägar och samfälligheter 

Trafikverket har hand om större vägar som E18 (inklusive på- och avfarter) och Edsbergsvägen. Ansvaret för privata vägar ligger på samfälligheter och andra föreningars ansvar. Infarter till privata fastigheter ligger på fastighetsägaren. 

SL ansvarar för perronger och stationer 

På busstationer och perronger är det SL som ansvarar för snöröjning och sandning. Busshållplatsen vid Mörby centrum längs E18 röjs av Trafikverket och Danderyds kommun har ansvar för gångvägen mellan E18 och köpcentrumet samt trappan ner till tunnelbanan. 

Saltsopning på gång- och cykelvägar 

I Danderyd använder vi så kallad saltsopning på många av våra gång- och cykelvägar för att hålla dem rena från snö och is och göra det möjligt att cykla året om. Saltsopning fungerar fram till att temperaturen sjunker under -7 grader i vägytan (ej i luften) och då övergår vi i stället till traditionell sandning. På länken nedan kan du se en karta över vilka vägar som saltsopas och hur du kan förbereda dig och cykeln inför vintercyklingen.  

Vintercykling

Halkbekämpning på torgen 

Danderyds kommun ansvarar för att snöröja och halkbekämpa på de kommunala torgen: 

 • Nora torg
 • En del av Djursholms torg (kring rondellen)
 • Det södra torget och parken i Mörby centrum

Följande torg ägs och sköts av privata fastighetsägare och du behöver kontakta dem om torgen inte halkbekämpas: 

 • Djursholms torg/Elsa Beskows torg ägs av Tulia Vendevägen 11 AB
 • Stocksunds torg ägs av Stena Fastigheter
 • Mörby centrum ägs av Skandia Fastigheter

Snöröjning av trottoarer

På mindre gator med två trottoarer är det endast den trottoaren med belysning som snöröjes, en princip som gällt under lång tid i kommunen.

Har det inte blivit snöröjt? 

Om du upplever att det inte har blivit snöröjt är det enkelt att anmäla det med Danderydsappen, du anger bara din position och beskriver felet. Om du skickar med bilder kan vi dessutom oftast hantera ditt ärende snabbare. 

Har du inte möjlighet att hämta hem appen kan du även skicka in felanmäla på Danderyd.se/kontakt  
Kom ihåg att det tar cirka tolv timmar innan alla gator i kommunen är plogade sedan snöfallet upphört. 

Du har ansvar för din egen fastighet 

Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att skotta bort eventuella snövallar som uppkommer efter plogning längs infarter och/eller fastigheter samt snöröja och halkbekämpa intill din fastighet för att du ska kunna få din post levererad och ditt avfall tömt som vanligt – och givetvis för att undvika olyckor. Det gäller även om din infart ligger på kommunal mark. 

Se till att det finns gott om plats runt din postlåda och avfallskärl så att det är lätt att komma fram och sanda så att det inte finns risk för att halka. Ta även bort snön på avfallskärl och postlåda. 

Illustrationer/film: Uppsala kommun

Undvik fastfrusna matavfallspåsar 

På vintern kan fuktiga påsar frysa fast i kärlet. För att motverka det, se till att lämna så torrt matavfall som möjligt, lägg en tidning/kartong i botten av kärlet eller låt påsen frysa till lite utomhus innan du lägger den i kärlet. 

Sand för halkbekämpning 

De sandlådor som finns i kommunen är främst till för kommunens entreprenörer men kan användas av privatpersoner vid akut behov på allmänna gångstråk eller hala fläckar. På länken nedan kan du se var i kommunen du är välkommen att komma och fylla en hink med sand.   

Var ute i god tid och var rädd om dig 

Under vintern kan vädret vara utmanade med plötslig blixthalka eller snöstorm. Var därför rädd om dig, var ute i god tid och väl förberedd när du ger dig ut i trafiken eller till fots. 

Mer information om snöröjning i Danderyd hittar du här!