Så jobbar kommunen med ekar och naturvård

Många har frågor om den ek som togs ner i Stocksund under januari. Här beskriver vi ärendet och berättar mer om hur kommunen arbetar med ekar och naturvård i stort.

Ekarna vid Sätra äng

Uppdatering 2021-03-24

Tekniska kontoret har sett över ärendet med eken på Kaptensbacken 2 och konstaterar i efterhand att bedömningen att ta ner eken på Kaptensbacken varit felaktig och beklagar åtgärden.

I nedanstående nyhet som publicerades den 4 mars 2021 beskrivs att situationen var akut och att trädets skick var dåligt. Det finns inte tillräckligt underlag för att styrka detta varför denna information är felaktig.

För mer information om eken på Kaptensbacken:

Nyhet 9 mars 2021: Nedtagning av ek, Kaptensbacken

Nyhet 12 mars 2021: ”Vi gjorde fel bedömning”

---------------------------------------------------

Varför togs eken ned?

Med anledning av ett ledningsarbete vid Kaptensbacken behövde en akut besiktning av en ek göras dagarna innan jul.  Det konstaterades då att trädet var i dåligt skick, toppkapat och hade stora hål och svampar vid stambasen. Tekniska kontoret undviker att i största möjliga mån ta ner ekar, men bedömningen var att det fanns anledning att ta ner trädet eftersom det var skadat, stod nära vägen och var en säkerhetsrisk.

Trädet togs ned i januari och har lagts i en faunadepå i parkområdet vid Natanael Beskows väg för att främja den biologiska mångfalden, i enlighet med Länsstyrelsens rekommendationer. Ärendet hanterades med kort varsel och kommunen har dialog med Länsstyrelsen om hanteringen.

Var stod trädet?

Vi vill komplettera med information i ärendet vad gäller placering av eken. Eken har stått precis vid vägkanten. Eftersom det också var vid fastighetsgränsen kommer en inmätning göras för att få klarhet i var fastighetsgränsen går i relation till trädet.

Så jobbar kommunen med mark och natur

Danderyd är en del av norra Europas största ekbälte, från Djurgården i söder till norra Danderyd sträcker sig ca 100 kvadratkilometer jätteekskog. Det är en förmån och ett stort ansvar. Kommunen har övergripande riktlinjer för trädhantering och jobbar aktivt för biologisk mångfald med utgångspunkt i kommunens miljöprogram (mål 4.1, 4.2, 4.3)

Ett aktuellt exempel på detta är renoveringen av jätteeken vid Sätra äng som genomfördes sommaren 2020. En investering för att bevara ekens rotsystem och skapa en kringliggande miljö som främjar ekens livslängd.

Dags för fagning av ängsmark

Svalnäs gravfält är ett annat exempel på hur kommunen jobbar med varsam naturvård. Under kommande månader fagas (krattas) ängarna för att främja ängsblommor och minska risken för att arter kvävs. Det finns många rödlistade arter i området.

Ekbeståndet vid Svalnäs gravfält är stort. Här beskärs andra träd för att ekarna, som är känsliga för inblandning av andra arter, ska få ta plats. Vi ser också till att sly inte växer upp för att störa.

Här finns, likt många andra platser i kommunen, också faunadepåer där vi sparar ved/träd för att gynna insekterna och i förlängningen även fåglarna.

Läs mer

Läs mer om träd

Läs miljö- och klimatprogrammet 2030

Ek på tomten - Informationsblad

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bild: Svalnäs gravfält

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bild: Faunadepå vid Svalnäs gravfält