Så tyckte ni om Danderyds framtid!

Mellan 2 juni och 31 augusti i år genomfördes en enkät för översiktsplanen om kommunens framtida utveckling. I enkäten ställdes frågor om Danderyds framtid. Nu presenterar vi resultatet från enkäten.

- Jag är glad att det var många som tog sig tid att besvara enkäten för hur de vill se Danderyd utvecklas och bevaras. Givetvis kommer dessa synpunkter att ha en stor vikt vid det fortsatta arbetet. Nästa möjlighet att tycka till är vid det som kallas samråd - det är då ett konkret förslag till ny översiktsplan kommer att presenteras, säger Hanna Bocander, Kommunstyrelsens ordförande.

Rapport och översiktskarta

Resultatet från enkäten finns sammanställt både i en rapport samt en översiktskarta där du kan filtrera resultatet efter fråga och exempelvis se geografiskt hur intresset fördelar sig för bygga nytt, bevara eller god arkitektur.

Resultat - enkätundersökning 2020

Kommentar: Resultatet för enkäten kan inte anses vara representativt för Danderyd kommuns invånare utan detta ska endast ses som ett underlag av flera för framtagandet av översiktsplanens kommande samrådshandlingar.

Tyck till igen under våren 2021

Nästa möjlighet att tycka till om översiktsplanens innehåll är våren 2021, då samråd kommer att ske för översiktsplanen.

Pågånde arbete med översiktsplanen