Samarbete kring Svalnässkolan till hösten

Att Elevverket ska ta över verksamheten vid Svalnässkolan i Djursholm från och med hösten 2021 är klart sedan en tid. Men nu är det även klart att ett samarbete mellan Elevverket och kommunen kommer att starta där redan till hösten.

I mitten av förra veckan kom beskedet från Skolinspektionen om att Elevverket inte ges tillstånd att ta över verksamheten vid Svalnässkolan till hösten 2020, istället är det tidigare tillståndet om ett övertagande från 2021 som gäller. 

- Den ursprungliga planen var att övertagandet skulle ske till höstterminen 2021, men efter Skolinspektionens avslag ser vi att ett övertagande efter årsskiftet i januari vore det bästa för alla parter, säger Kent Henningson, bildningsdirektör i Danderyds kommun.

Ny tf rektor – från Elevverket

För att göra övergången smidig och samtidigt skapa en trygghet för skolans befintliga elever kommer en ny rektor att tas in i augusti – Håkan Melin. Han är idag biträdande rektor på Elevverket.

- Håkan Melin kommer under hösten att arbeta 50 procent som tillförordnad rektor vid Svalnässkolan och 50 procent på Elevverket, berättar Cilla Collman, Elevverkets rektor.

Nya lärare och ny fritidspersonal kommer också att rekryteras till Svalnässkolan, detta för att ersätta den personal som nyligen valt att sluta.

Gemensamma rekryteringar

Rekryteringarna inför hösten kommer att hanteras gemensamt av kommunen och Elevverket. De nya medarbetarna kommer att vara anställda av kommunen under hösten, med möjlighet till att följa med i ny anställning när Elevverket tar över i januari.

- Det här samarbetet mellan oss och Elevverket känns jättebra och nyskapande – och ganska unikt! Tillsammans kommer vi kunna erbjuda full skolverksamhet i Svalnässkolan under hösten samtidigt som vi förbereder skolans befintliga elever och ger dem en smidig övergång till det nya som kommer i januari, säger Kent Henningson.