Samlokalisering av verksamheter för effektivare service

Danderyds kommun har flera verksamheter som sitter utspridda i Mörby centrum. När det blev klart att Skandia Fastigheter planerade en om- och utbyggnad av köpcentrumet väcktes frågan om en samlokalisering av verksamheterna.

Det fanns ett behov av att effektivisera servicen till invånarna, bredda kulturutbudet och få tillgång till mer ändamålsenliga lokaler. Därefter har ett antal politiska beslut om nya lokaler fattats i kommunstyrelsen. År 2017 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna ett nytt hyreskontrakt.

- De nya lokalerna gynnar både invånare och medarbetare. När ombyggnaden är färdig kommer vi få ett stort och modernt bibliotek som på ett bättre sätt möjliggör kulturella evenemang. Kommunens kontaktcenter får en mer ändamålsenlig lokal där vi kommer att kunna erbjuda utökad service. Vi vill också vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare, säger Johan Lindberg, tillförordnad kommundirektör.

- Målsättningen med nya lokalerna är att de ska bidra till en kostnadseffektivitet på längre sikt, till exempel genom att skapa flexibla utrymmen som kan växa och krympa med organisationens utveckling. Projektet kommer att återanvända en stor del av befintligt möblemang, vilket är bra ur både miljö- och ekonomihänseende, avslutar Johan.


Det här innebär lokalprojektet

  • Ett nytt och större bibliotek.
  • Ett ”torg” - en öppen yta för exempelvis utställningar, föredrag och större möten.
  • En mötesarena för såväl interna som externa möten.
  • Flexibla kontorslokaler för cirka 270 arbetsplatser.

 
Inflyttning kommer att ske i två etapper, i september 2020 samt till sommaren 2021. Det nya biblioteket och den nya utställningsytan – det så kallade torget - kommer att vara färdigställt i den andra etappen.