Snart dags för SCB:s medborgarundersökning

Danderyd medverkar i SCB:s årliga attitydundersökning som skickas till 1 200 slumpvis utvalda personer i kommunen. I undersökningen ställs frågor om hur invånarna uppfattar att det är att leva och bo i Danderyd samt hur de upplever kommunens service.

- Mätningen är en viktig del i vårt utvecklingsarbete. Vi hoppas att så många som möjligt som får enkäten väljer att svara, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande. 

- I år firar vi att demokratin fyller 100 år och vi kommer att genomföra ett jubileum med många spännande aktiviteter. Vi har därför valt att ställa frågor om evenemanget också, säger Hanna.