Seniorträffar i Danderyd mottar stipendier

Idala seniorträff, Träffpunkten Enebyberg och Röda korset Djursholms seniorträff mottog stipendier från Maya och Bertil Falcks stiftelse under Danderyds Seniordag.

Vänskap, gemenskap och glädje

Stipendierna tilldelades med motiveringen att att seniorträffarna alla utgör ”ett öppet forum som erbjuder social och trivsam samvaro. Där finns möjlighet att träffas i gemenskap kring olika aktiviteter eller bara umgås. Här utvecklas vänskap, gemenskap och glädje.” Seniorträffarna ”är en viktig del av kommunens förebyggande och hälsofrämjande arbete”.

Stipendierna utdelades av Inger Olsson Bloomberg, styrelseledamot i Maya och Bertil Falcks stiftelse, på Seniordagen i Mörby centrum under festliga former.

På fotot ovan från vänster: Socialnämndens ordförande Carina Erlandsson, Anna Malmsköld (Träffpunkten Enebyberg), Ingegerd Korning (Idala seniorträff), Karin Rhenman (Röda korset Djursholm), Alexander Stalin, (Idala seniorträff), Inger Olsson Blomberg (styrelsen Maya och Bertil Falcks stiftelse).

Mer information

Vill du veta mer om seniorträffarnas aktiviteter?

Aktiviteter för seniorer

Seniorträffar