Skolvalet är avslutat och placeringsbeskeden är på väg

I mitten av februari avslutades skolvalet för de barn och elever som till hösten ska börja i förskoleklass, årskurs 7 och i vissa fall även årskurs 4. Under morgondagen börjar alla placeringsbesked att skickas ut till berörda vårdnadshavare.

Alla som deltog i skolvalet fick ange en skola i första, andra och tredje hand för sitt barn.

- Nu när skolvalsprocessen är avslutad visar det sig att 99 procent av alla barn och elever har fått sitt förstahandsval tillgodosett. Det känns förstås jättebra, säger Kent Henningson, bildningsdirektör.

- Men någon förskoleklass i Svalnässkolan kommer vi tyvärr inte att kunna erbjuda. Det är helt enkelt för få elever som har gjort det valet för att vi ska kunna få ihop en klass. Beslutet att fortsätta driva Svalnässkolan i kommunal regi för årskurs 1-3 under kommande läsår, ligger dock fortfarande kvar, säger Kent Henningson.

Läs mer

danderyd.se/skolvalet2020