Sök bygglov digitalt

Nu smyglanseras nya e-tjänster för dig som vill söka bygglov. Det går även att beställa kartor, komplettera och följa sitt ärende.

Grannar och sakägare kan också lämna svar på en remiss.

Det finns vägledning genom hela bygglovsprocessen, från information om vad som gäller när du vill bygga till checklistor på vad som ska bifogas en ansökan. Tjänsterna kan användas av både privatpersoner och företag.

Sök bygglov digitalt