Stadig ökning av cyklister i Danderyd

Utvecklingen och trendkurvan över tid talar sitt tydliga språk: fler människor väljer cykeln som transportmedel idag jämfört med för sju år sedan. Under 2013 registrerades drygt 450 000 cyklister som passerade de två cykelräknarna vid Stocksundet, sedan dess har antalet cyklister ökat för varje år och förra året passerade knappt 700 000 cyklister.

- Det här är glädjande siffror! Det är en ökning med nästan 55% fler cykelpassager på sju år! Om ökningen senaste året beror på pandemin, väderläge eller en allmän hälsotrend är svårt att säga men att cykeln som transportmedel har blivit mer populär, det kan vi med säkerhet utläsa. Extra glädjande är att notera att andelen som väljer att cykla året runt också ökar markant. De senaste årens saltsopning under vinterhalvåret av utvalda cykelstråk har underlättat för cyklisterna att cykla säkert, säger Jonas Qvarfordt, miljösamordnare i Danderyds kommun.

Cyklister_Stocksundet.jpg

Siffror och statistik: Infracontrol

Som arbetsgivare har vi ett stort klimatansvar

Alla anställda i Mörby centrum och på slottet i Danderyds kommun har möjlighet att boka en tjänstecykel via en cykelpool för att på så vis enkelt och smidigt kunna välja cykeln som transportmedel under arbetsdagen.

- Cykelpoolen gör att medarbetare kan boka en cykel lika lätt som de bokar ett möte. Vi vill underlätta för våra anställda att göra klimatsmarta val och som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en ambition att ha ett hållbarhetsfokus i all vår verksamhet, säger Åsa Anthony, HR-chef.

Åsa Anthony.jpg