Stipendium till ungdomsledare inom simning och padel

Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut ett ungdomsledarstipendium till två personer som nominerats av föreningar och allmänhet. Årets stipendiater som får dela på 15 000 kronor är Maria Hårdh från Danderyds Sim och Joel Åkerlund från GTG Padel Club.

De båda stipendiaterna uppmärksammades igår på sina respektive arbetsplatser av bland andra Danderyds kultur- och fritidschef Håkan Arfwedson.

Så här lyder Kultur- och fritidsnämndens motiveringar till varför just dessa två tilldelas årets ungdomsledarstipendium:

Maria Hårdh har sedan hon började i klubben för snart 8 år sen dedikerat mycket av sin tid till att få barn och ungdomar i Danderyds Sim att uppskatta simning och fortsätta simma långt efter att de lärt sig de första simtagen och tagit sina första märken. Marias positiva personlighet, engagemang och entusiasm uppskattas inte bara av Danderyds Sim utan även av många simmare och föräldrar. Hon är en grundpelare i det viktiga arbetet att ta hand om våra yngre och lära dem simma, utbilda dem i säkerhet i vattnet, guida dem i deras första uppvisning/tävling och få dem att uppskatta simning samt fostra dem i vår klubb.

Joel Åkerlund är bara 20 år men har redan visat på stort engagemang för att utveckla ungdomsföreningen samt varje barn. Joel har varit en bidragande orsak till att klubben har växt så fort och har nu blivit en uttalad ambassadör för hela verksamheten och klubben. Joel har med egen initiativ drivit frågor som upphämtning av skolbarn till träningen (3 ggr i veckan) samt varit med och startat padelgymnasiet med Danderyds gymnasium.