Stort tack för alla svar i enkäten om Danderyds utveckling

Den 2 juni-31 augusti genomfördes en digital enkät med frågor om hur kommunen kan utvecklas och vad som uppfattas bra idag. Enkätresultatet kommer att användas i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. En översiktsplan är ett styrdokument som visar en viljeinriktning över kommunens framtida markanvändning. Enkäten var det första tillfället att påverka Danderyds nya översiktsplan.

Det kom in drygt 400 svar som nu ska sammanställas. När sammanställningen är klar kommer den att presenteras för Danderyds politiker och publiceras på danderyd.se.

- Det ska bli jättespännande att ta del av de synpunkter som inkommit, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande. Vi siktar på att bli den bästa kommunen att leva, bo och verka i och då vill vi förstås utveckla kommunen tillsammans med våra invånare.

När sammanställningen är klar kommer arbetet med översiktsplanen gå in i nästa skede.

- Nu påbörjas ett omfattande arbete med att sammanställa och analysera de synpunkter som inkommit. Kommunens uppgift är sedan att väga samman resultatet med andra utredningar, den politiska viljeinriktningen och statliga intressen, säger Staffan Lind, översiktsplanerare och projektledare för översiktsplanen.

- Vi kommer också att göra riktade insatser för att nå ungdomar, som är en grupp som vanligtvis inte brukar delta i dialoger, men som i hög grad påverkas av kommunens utveckling.

Nästa steg att påverka översiktsplanen blir vintern 2020

Det samlade materialet ska leda fram till samrådshandlingar för översiktsplanen. Samrådet är nästa möjlighet att tycka till om innehållet och det beräknas ske vintern 2020.

Utökad tid för fototävlingen till 4 oktober

Parallellt med dialogen genomförs också en fototävling på Instagram. Nu förlängs möjligheten att lämna in bidrag till fototävlingen till 4 oktober. Dela din bild på Instagram med hashtaggen #bästadanderyd så är du med och tävlar om ett presentkort på 1 000 kronor.

Mer information om tävlingen

Fem vinnare kommer att utses. De vinnande bidragen kommer att visas på kommunens kontaktcenter i Mörby centrum i oktober samt publiceras på danderyd.se.

Har du frågor kring enkäten eller översiktsplanen kan du kontakta översiktsplanerare Staffan Lind via mejl, staffan.lind@danderyd.se eller telefon 08-568 910 00.