Tack för att du håller din hund kopplad när du kopplar av i naturen

Det har kommit in flera synpunkter på att det förekommit lösa hundar i kommunens parker och motionsspår på senare tid. Därför har kommunens viltvårdare haft en hög närvaro på dessa platser de senaste veckorna, och det har förts många goda samtal med hundägare och andra.

Glädjande nog kunde det konstateras att de allra flesta hundägare som påträffades hade sina hundar kopplade helt enligt bestämmelserna om kopplingstvång i lokala ordningsstadgan! De hundar som var lösa kopplades på viltvårdarnas uppmaning, och de flesta hundägare visade stor förståelse för detta.

Vill du veta mer om vad som gäller för hundar i Danderyd se

Information till hundägare

Vill du veta mer om viltvården i Danderyd se

Viltvård och skyddsjakt