Trafikflödet Enebybergsvägen – vad är det som görs?

PROJEKTINFORMATION Under hösten började upprustningen av bullerskyddsskärmarna på Enebybergsvägen. Flera har hört av sig med anledning av trafikflödet vid arbetsområdet. Så vad är det som görs på platsen? Varför är framkomligheten begränsad och vad görs för att förbättra situationen? Här informerar projektet.

Detta görs

Danderyds kommun har arbetat med åtgärdsprogram mot vägtrafikbuller under lång tid. Enebybergsvägen var en av de första vägarna som åtgärdades inom programmet med vägnära bullerskyddsskärmar. Nu har den tekniska livslängden för skärmarna passerat och behöver därför rustas upp.

Arbetet utförs i etapper och just nu pågår arbete på sträckan från rondellen vid Coop till rondellen vid Arholmavägen. Under arbetets gång är ett körfält avstängt vid arbetsplatsen och biltrafiken regleras av trafiksignaler samt flaggvakter. För att skydda gångtrafikanter, cyklister och byggarbetare har tung avspärrning placerats ut.

Det är många som upplever att det är svårt att ta sig fram på sträckan. Varför är framkomligheten begränsad?

Enebybergsvägen är en viktig passage för trafik. Det är samtidigt en smal väg där många olika trafikanter ska samsas och ta sig fram på ett säkert sätt. Att få plats med en byggarbetsplats i den trafikmiljön är helt enkelt en utmaning.

Projektet har dessutom behövt gräva större schakt för släntförstärkning än planerat. Det har gjort att arbetsområdet blivit större än vad som avsetts.

För att få plats med plats med alla olika trafikslag och intressen – så som bilar, cyklar, gångtrafikanter, närboende, lokaltrafik och leveranser - är enbart ett körfält öppet för biltrafik. Därför är framkomligheten sämre än vanligt. Det handlar om att både värna om alla trafikanters säkerhet samtidigt som upprustningen ska genomföras.

Vad görs för att förbättra trafiksituationen?

Framför allt är det fullt fokus på att byggarbetet ska bli klart så att trafiken kan släppas på. Vi förstår att den begränsade framkomligheten orsakar huvudbry för många i vardagen. Målsättningen är att kunna öppna sträckan mellan rondellerna innan jul.

Parallellt med det jobbar vi också för att minska bredden på arbetsområdet. Vi för en dialog och förhandlar med projektets entreprenör om alternativa arbetsmetoder för att skapa mer utrymme för trafik.

Projektet tittar också på hur vi kan skapa goda förutsättningar för att hålla två körfält öppna för motortrafik, t ex genom att leda om gång- och cykeltrafik. Här är utmaningen att samtidigt säkerställa säkerheten vid arbetsområdet.

För att avhjälpa trafikflödet fortsätter vi att ha flaggvakter på platsen. Vi utökar skyltningen för att få fler att undvika att köra in på Enebybergsvägen.

Vi ber om trafikanters hjälp att ta hänsyn till skyltning vid rondeller och cykelvägar, att välja andra vägar om möjligt, börja resan i god tid och att ha extra tålamod.

När det gäller trafiksignalerna har vi uppmärksammats på att de inte har fungerat som de ska. Vi beklagar olägenheten och bevakar systemet så signalerna ska fungera på ett bra sätt framöver.

- Projekt Bullerskyddsskärmar Enebyberg

Mer information

Projektsida: Bullerskyddskärmar i Enebyberg

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektet via kommunens e-tjänst:

Kontakta kommunen