Tryckfel i VA-taxa 2020

Sedan den 1 januari 2020 gäller en ny taxa för vatten och avlopp i kommunen. Men den som har läst igenom VA-taxan 2020 på kommunens hemsida efter årskiftet kan ha sett att tryckfelsnisse har varit framme.

Den 1 januari 2020 publicerades VA-taxan på danderyd.se/vattenochavfall. Versionen som laddades upp innehöll dock felaktigt en siffra från 2019 års VA-taxa. Under februari uppdaterades dokumentet på webben till den korrekta versionen. Samma version som kommunfullmäktige tog beslut om i november 2019.

Felaktigheten rörde grundavgiften som från 1 januari 2020 är 1449 kr/år.

Under april landade årets första VA-faktura i brevlådan. Beräkningen som fakturan är baserad på är korrekt enligt 2020 års VA-taxa.

Fakturan är den första som går ut med Veolia som avsändare. Entreprenören tog över kundtjänst och fakturering för kommunens vattentjänster vid årsskiftet. De hanterar sedan tidigare drift och underhåll av kommunens VA-system.

Läs mer

Nyhet 2019-12-16: Nya avgifter för vatten, avlopp och sophämtning 2020

Vatten och avlopp i Danderyd