Utökad väktarbevakning, grannsamverkan och ungdomskoordinatorer ska bidra till en tryggare jul och färre brott

Satsningen på trygghetsskapande insatser har möjliggjort att väktarbevakning kommer att ske dygnet runt under jul- och nyårshelgerna. Syftet är att bidra till ökad trygghet på de platser som kan upplevas otrygga, men även för att motverka inbrott.

Färre bostadsinbrott har begåtts under året och den utökade väktarverksamheten under helgerna ska bidra till att den positiva trenden håller i sig. Danderydsborna ska kunna känna sig trygga vid de knutpunkter som kan upplevas otrygga. Väktarna kommer därför särskilt finnas vid dessa platser vid olika tidpunkter på dygnet.

Skydda mot inbrott samt främja allmän ordning

Väktarbilar kommer dels att åka genom bostadsområden för att motverka bostadsinbrott och stölder och dels rondera torg, samlingspunkter och kommunikationsnav i syfte att främja allmän ordning och motverka brott. Danderyds kommun stödjer grannsamverkansbilen som genom sin synlighet motverkar bostadsinbrott. Både grannsamverkansbilens förare och väktare bidrar till att kommunen är ren och välvårdad. De är flitiga att anmäla nedskräpning, skadegörelse och liknande.

-  Även om bostadsinbrotten har sjunkit med över hälften på senare år måste insatserna fortsätta, säger kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M). Det är nu vi måste bibehålla och förstärka den positiva utvecklingen och fortsätta med både väktarbevakning och grannsamverkansbil för att ytterligare minska bostadsinbrotten 

- Här vill jag passa på att tacka alla de frivilliga som driver den fantastiska verksamheten med grannsamverkansbilen. Det är alltid lika spännande att höra hur de utvecklar sitt arbete, om det så handlar om olåsta stegar som kan inbjuda till inbrott eller ökade cykelstölder.         

-  Kommunen gör mycket för att öka trygghet och minska brott genom samverkan, bevakning, relationsskapande arbete med unga och föräldrar. Bäst effekt kan vi se då både kommunen och privatpersoner ser över vad som kan göras för att försvåra brott. Danderyd ska vara en attraktiv kommun att leva och verka i – men inte för tjuvar, säger Gunnar Liljegren, ordförande i Trygg i Danderyd, Danderyds brottsförebyggande råd.

Kontakt under helgerna

Socialkontoret kan alltid nås om man mår dåligt, utsätts för brott eller på annat sätt är i behov av hjälp. Ungdomskoordinatorerna från Ungt fokus finns tillgängliga för både barn och föräldrar som har frågor, tips och idéer. Under helgerna kommer de anordna aktiviteter i mindre skala utomhus samt digitalt.

Om och för ungdomar

Ungt fokus - för att unga i Danderyd ska må bra

Stöd och rådgivning för ungdomar (Socialkontoret)

Så kan du skydda dig mot inbrott och andra brott

Grannsamverkan

www.samverkanmotbrott.se

Om bedrägerier på Polisen.se

Bilstölder, inbrott och andra stölder på Polisen.se

Inbrottsstatistik hittills i år

Året är inte slut men preliminära data visa att den årliga minskningen av bostadsinbrott som startade 2018 kommer att fortsätta. Till och med november i år har det anmälts omkring 80 bostadsinbrott och försök till bostadsinbrott. Det är en minskning med över 60 procent i jämförelse med samma period 2017 (omkring 230 anmälda bostadsinbrott och försök till bostadsinbrott).