Utökat rökförbud från 1 juli

Från och med den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft som innebär en utökning av rökfria miljöer i samhället. Den nya lagen kommer att påverka både konsumenter och försäljare av tobak.

Den nya lagen innebär bland annat:

  • Ett utökat rökförbud. Förbudet kommer bland annat omfatta uteserveringar, busshållplatser och tågperronger, lekplatser, inhägnade idrottsplatser och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.
  • Fler produkter omfattas av förbudet. Exempelvis e-cigaretter, och produkter som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.
  • Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror. Tillståndsplikten gäller för både detaljhandel och partihandel. Tillstånd söks hos kommunen mellan den 1 juli och 31 oktober. Den som inte ansökt om tillstånd efter den 31 oktober 2019 får inte sälja tobaksvaror. Tillstånd söks hos kommunen.

Det rökfria området måste vara så stort att tobaksröken (eller rök från andra produkter) inte kommer in i lokalerna eller i områden där det råder rökförbud. Det är den som äger eller disponerar över en lokal, utrymme eller område utomhus som är ansvarig för att förbudet efterlevs. För gallerior och köpcentrum är det fastighetsägare som ansvarar. Ansvarig ska genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelse om avvisning. Polis och ordningsvakter har rätt att avlägsna personer som röker. Askkoppar inom de rökfria områdena ska tas bort.