Uttalande av Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande

Med anledning av dagens pressmeddelande uttalar kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M) följande: Jag vill tacka Åsa Heribertson för det mycket goda arbete hon har gjort för att utveckla kommunen och att bidra till att bygga en vision och strategi för framtiden.

- Åsa har sedan hösten 2018 varit drivande i att ta fram åtgärder för att komma tillrätta med kommunens prekära ekonomi. Ett omfattande arbete har påbörjats med fokus på kostnadskontroll, transparens samt ordning och reda i de kommunala processerna. Det arbetet behöver ytterligare tydliggöras och intensifieras. Mot den bakgrunden har jag kommit fram till att det fortsatta arbetet behöver drivas vidare med ett nytt ledarskap, säger kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander.