Vad händer på Danderydsvägen?

En del har hört av sig till kommunen och undrat vad som sker utmed Danderydsvägen. Det är elbolaget E.on som gör ett större markarbete, det är alltså inte kommunen som gräver. Kommunen har bett E.ON att skylta i området.

E.ON informerar under vecka 48 att arbetet görs i området för att förstärka kapaciteten i elnätet.

Arbetet följer Danderydsvägen och inleds söder om Danderyds Ekeby för att ske i etapper fram till Bråvallavägen. Sträckan för arbetet är sammanlagt 8,5 kilometer och beräknas vara slutfört under februari 2020.

Enligt E.ON grävs gamla ledningar upp, förstärks eller byts ut. Kablarna förläggs på en halv meters djup och därefter återställer de marken och asfalterar. Grävetapperna är mellan 30 till 50 meter långa.  

Så påverkas du

E.ON meddelar att grävarbetet kommer att påverka trafiken i området och vid vissa sträckor kommer ljussignaler användas för att reglera trafiken.

För frågor till E.ON hänvisas till kundsupport telefon 0771-22 24 24.