Socialstyrelsens enkät: Vad tycker de äldre om omsorgen i Danderyd?

"Vilken fantastisk personal som arbetar med omsorg om de äldsta Danderydsborna!" säger Socialnämndens ordförande Carina Erlandsson. I Socialstyrelsens senaste mätning säger hela 99 % av de äldre med hemtjänst att de får ett bra bemötande av personalen och 93 % av de som bor på vård- och omsorgsboende.

"Jag kan inte bli annat än både stolt och glad över dessa betyg, stora A med plus i kanten för all personal i Danderyds äldreomsorg!" fortsätter Carina Erlandsson.

Den sammantagna nöjdheten inom vård-och omsorgsboenden har ökat från 85% till 88% i Danderyd, visar den nationella undersökningen som Socialstyrelsen genomför en gång om året. 88 % (förra året 91 %) av de äldre i Danderyd uppger att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten. Den sammantagna nöjdheten i Danderyd är högre än i Stockholms län (85%) och i nivå med riket (88%).

"Det är glädjande att se att äldre i Danderyd känner sig trygga och har förtroende för äldreomsorgen," säger socialdirektör Britt-Marie Ekström.

Sångstund på Soltorpet.

Äldre i Danderyd upplever en hög grad av trygghet, bra bemötande och de har förtroende för personalen inom hemtjänst och inom särskilt boende. Till exempel har 99 % av de äldre med hemtjänst uppgett att de får ett bra bemötande från personalen.

Det är samtidigt fler personer som anger att de upplever ensamhet och är mindre nöjda med aktiviteter än tidigare år. Även om värdena inom de sistnämnda områdena sjunkit är de högre än riket. Det får anses vara ett gott betyg till boendena i Danderyd, som lyckats väl trots de begränsningar som restriktionerna på grund av covid-19 har inneburit.

Om Socialstyrelsens enkät

Svarstiden på årets enkätundersökning var mellan mitten på mars till den 24 maj. Enkäten skickades ut samma vecka som Världshälsoorganisationen konstaterade att virusutbrottet covid-19 var en pandemi och Folkhälsomyndigheten rekommenderade införandet av restriktioner för att minska smittspridning. Restriktioner och besöksförbud har troligen påverkat svarsfrekvensen, vilket var lägre både i jämförelse med riket och tidigare år.

Fakta: Den kommunala hemtjänsten avvecklades under våren 2020 och de äldre som fått kommunal hemtjänst tidigare fick välja privata utförare.